Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Công ty TNHH MTV xử lý bom mìn vật nổ 319 - Hợp đồng số: DXP-Q-0714-007

Hợp đồng số : DXP-Q-0714-007
Phạm vi công việc : Cung cấp dịch vụ cầu cảng cho tàu NASOS II  làm hàng
Dự án : Thu gom khí mỏ Đại Hùng-Bà Rịa Vũng Tàu
Khách hàng : CÔNG TY TNHH MTV XỬ LÝ BOM MÌN VẬT NỔ 319
 

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top