Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Cung cấp nhân lực, phương tiện, thiết bị và dịch vụ bốc xếp 08 bộ Boat landing lên tàu BBC NewCastle tại Cảng Đông Xuyên để xuất khẩu đi nước ngoài

Hợp đồng số : DXP-Q-249-2020
Phạm vi công việc : Cung cấp nhân lực, phương tiện, thiết bị và dịch vụ bốc xếp 8 bộ Boat landing lên tàu BBC NewCastle tại Cảng Đông Xuyên để xuất khẩu đi nước ngoài
Khách hàng : Công ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Miền Nam (AECC) / Bladt

 

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top