Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Cung cấp bãi chế tạo, thiết bị, phương tiện và các dịch vụ hậu cần khác phục vụ chế tạo Jacket - Piles - Topside tại ĐXP

Hợp đồng số : 02-2016/KD-HĐDV/DXP-ALPHA
Phạm vi công việc : Cung cấp bãi chế tạo, thiết bị, phương tiện và các dịch vụ hậu cần khác phục vụ chế tạo Jacket - Piles - Topside nặng 3,000 tấn tại ĐXP
Khách hàng : Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Miền Nam - AlphaECC

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top