Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Cung cấp dịch vụ bốc xếp, kê lót, chằng buộc và vận chuyển 09 Grillage block theo phương án Bãi DXP – Sà lan – Cảng Hạ Lưu PTSC. - Hợp đồng số: DXP-Q-1014-016

Hợp đồng số : DXP-Q-1014-016
Phạm vi công việc : Cung cấp dịch vụ bốc xếp, kê lót, chằng buộc và vận chuyển 09
    Grillage block  theo phương án Bãi DXP – Sà lan – Cảng Hạ
    Lưu PTSC.
Khách hàng : Cty CP Xây Lắp Dầu Khí Miền Nam (Alpha-Ecc)
 

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top