Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Cung cấp dịch vụ cầu cảng cho tàu DEEP VENTURE (LOA = 149.4M)

Hợp đồng số : 016-2022/KD-HDDV/DXP-ABSI
Phạm vi công việc : Cung cấp dịch vụ cầu cảng cho tàu DEEP VENTURE (LOA = 149.4M)
Khách hàng : PT ANGKASA BIRU SERVIS INDONESIA

 

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top