Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Minh / - Kinh Doanh: (+84) 901 630 999 - Mr.Long
Danh mục
Dự án

Cung cấp dịch vụ neo đậu cho tàu Sea Yu Dal - Hợp đồng số: DXP-Q-0415-021

Hợp đống số : DXP-Q-0415-021
Phạm vi công việc : Cung cấp dịch vụ neo đậu cho tàu Sea Yu Dal
Khách hàng : Cty TNHH Đại lý tàu biển Hải Nam
 

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top