Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Cung cấp dịch vụ vận chuyển,load out và chằng buộc 02 kiện Module & Stack (BOE)

Khách hàng : Chr. Th. Boe & Søn AS

Báo giá số : DXP-Q-152-22

Kích thước hàng hóa:

- Thermal Oxidizer Module: (LxWxH)=25x15x13m; trọng lượng: 225t

- Stack: (LxWxH)=35x 6x7.5m; trọng lượng 147t

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top