Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Cung cấp nhân lục, phương tiện, thiết bị phục vụ thử tải Spreader bar 70T và 40T - Hợp đồng số: DXP-J-0615-004

Hợp đống số : DXP-J-0615-004
Phạm vi công việc : Cung cấp nhân lực, phương tiện, thiết bị phục vụ
    thử tải Spreader bar 70T và 40T
Khách hàng : Công ty cổ phần dịch vụ lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình dầu khí biển PTSC
  

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top