Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Minh / - Kinh Doanh: (+84) 901 630 999 - Mr.Long
Danh mục
Dự án

Cung cấp nhân lực, phương tiện, thiết bị và dịch vụ cầu cảng phục vụ bốc xếp, chằng buộc và vận chuyển Cụm Mid Water Arch và Lifting Gear kèm theo - Tổng trọng lượng 508T

Hợp đồng số : 19-2017/KD-HĐDV/DXP-ALPHA
Phạm vi công việc : Cung cấp nhân lực, phương tiện, thiết bị và dịch vụ cầu cảng phục vụ bốc xếp, chằng buộc và vận chuyển Cụm Mid Water Arch và Lifting Gear kèm theo - Tổng trọng lượng 508T
Khách hàng : AlphaECC - PTSC - Technip

 

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top