Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Cung cấp nhân lực, phương tiện, thiết bị và dịch vụ thử tải 02 đòn gánh (thử tải 154T/cái) bằng cẩu 180T và 275T bánh xích tại Cảng Đông Xuyên

Hợp đồng số DXP-Q-022-2021
Phạm vi công việc Cung cấp nhân lực, phương tiện, thiết bị và dịch vụ thử tải 02 đòn gánh (thử tải 154T/cái) bằng cẩu 180T và 275T bánh xích tại Cảng Đông Xuyên
Khách hàng Công ty TNHH DV Chế tạo Quốc Anh

 

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top