Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Cung cấp nhân lục, phương tiện, cầu cảng phục vụ Load out cụm SSIV Project xuống tàu Unswater - Hợp đồng số: DXP-J-0914-003

Hợp đồng số : DXP-J-0914-003
Phạm vi công việc : Cung cấp nhân lực, phương tiện, cầu cảng phục vụ
    Load out cụm SSIV Project xuống tàu Unswater
Khách hàng : Alpha-ECC
         

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top