Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Cung cấp nhân lực, phương tiện phục vụ vận chuyển 635 tấn hàng từ cảng Đông Xuyên đến cảng Vietsovpetro - Hợp đồng số: 3008-2015/KD-HĐDV/DXP

Hợp đống số : 3008-2015/KD-HĐDV/DXP
Phạm vi công việc : Cung cấp nhân lực, phương tiện phục vụ vận chuyển 635 tấn hàng
    từ cảng Đông Xuyên đến cảng Vietsovpetro
Khách hàng : Công ty TNHH Ben Line Agencies
 

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top