Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Cung cấp nhân lực, phương tiện, thiết bị và dịch vụ cầu cảng phục vụ bốc xếp 08 bồn - Tổng trọng lượng 224T tại Cảng Đông Xuyên

Hợp đồng số : DXP-Q-068-18
Phạm vi công việc

: - Cung cấp nhân lực, phương tiện, thiết bị và dịch vụ cầu cảng phục vụ bốc xếp 08 bồn  - Tổng trọng lượng 224T tại Cảng Đông Xuyên

 - Cung cấp dịch vụ chằng buộc hàng trên sà lan và giám định, được cấp chứng thư bởi bên thứ ba (Braemar Offshore)

 - Vận chuyển hàng bằng sà lan đến Cảng Bến Nghé để xuất khẩu theo tàu hàng đi Na Uy

Khách hàng : National Oilwell Varco Norway AS

 

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top