Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Cung cấp nhân lực, phương tiện, thiết bị và dịch vụ cầu cảng phục vụ bốc xếp, chằng buộc và vận chuyển lô hàng Underhull Guiding System nặng 51.76 tấn từ ... M/V DAGAT – 12,252 DWT - Hợp đồng số: DXP-Q-120

Hợp đồng số : DXP-Q-120
Phạm vi công việc : Cung cấp nhân lực, phương tiện, thiết bị
    và dịch vụ cầu cảng phục vụ bốc xếp, chằng buộc và vận chuyển
    lô hàng Underhull Guiding System nặng 51.76 tấn từ Cảng Đông
    Xuyên đến vùng neo Gò Da để bốc xếp lên tàu
    M/V DAGAT – 12,252 DWT
Khách hàng : NOV Rig Systems

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top