Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Cung cấp nhân lực, phương tiện, thiết bị và dịch vụ cầu cảng phục vụ bốc xếp, chằng buộc và vận chuyển 2 kiện Link-Bridge nặng 550T

Hợp đồng số : 32-2016/KD-HĐDV/DXP-ALPHA
Phạm vi công việc : Cung cấp nhân lực, phương tiện, thiết bị và dịch vụ cầu cảng phục vụ bốc xếp, chằng buộc và vận chuyển 2 kiện Link-Bridge nặng 550T thuộc dự án STTFF
Khách hàng : Công Ty CP Xây Lắp Dầu Khí Miền Nam - AlphaECC

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top