Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Cung cấp nhân lục, phương tiện, thiết bị và dịch vụ cầu cảng phục vụ bốc xếp, lắp đặt cẩu 30 tấn lên tàu. - Hợp đồng số: 20-2015/KD-HĐDV/DXP-HD

Hợp đống số : 20-2015/KD-HĐDV/DXP-HD
Phạm vi công việc : Cung cấp nhân lực, phương tiện, thiết bi và dịch vụ cầu cảng
    phục vụ bốc xếp, lắp đặt cẩu 30 tấn lên tàu.
Khách hàng : Công ty Cổ phần tàu Dịch vụ Dầu khí Hải Dương
 

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top