Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Cung cấp nhân lục, phương tiện, thiết bị và dịch vụ cầu cảng phục vụ bốc xếp, vận chuyển 1.490 tấn bê tông mattress từ bãi chế tạo xuống tài. - Hợp đồng số: DXP-Q-0515-005

Hợp đống số : DXP-Q-0515-005
Phạm vi công việc : Cung cấp nhân lực, phương tiện, thiết bi và dịch vụ cầu cảng
    phục vụ bốc xếp, vận chuyển 1.490 tấn bê tông mattress từ bãi
    chế tạo xuống tàu.
Khách hàng : Cty CP DV lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình dầu khí biển PTSC
 

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top