Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Cung cấp nhân lục, phương tiện, thiết bị và dịch vụ cầu cảng phục vụ bốc xếp, vận chuyển 1828 tấn cọc ống từ bãi chế tạo xuống Sà lan - Hợp Đồng số: DXP-Q-058

Hợp đống số : DXP-Q-058
Phạm vi công việc : Cung cấp nhân lực, phương tiện, thiết bi và dịch vụ cầu cảng phục vụ
    bốc xếp, vận chuyển 1828 tấn cọc ống từ bãi chế tạo xuống Sà lan
Khách hàng : Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Miền Nam Alpha-ECC

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top