Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Cung cấp nhân lục, phương tiện, thiết bị và dịch vụ cầu cảng phục vụ bốc xếp, vận chuyển 2.337 tấn tole từ cảng Khánh Hội đến công ty TNHH Vard Vũng Tàu. Hợp đồng số: DXP-Q-0315-019

 
Hợp đống số : DXP-Q-0315-019
Phạm vi công việc : Cung cấp nhân lực, phương tiện, thiết bi và dịch vụ cầu cảng phục
    vụ bốc xếp, vận chuyển 2.337 tấn tole từ Cảng Khánh Hội đến công
    ty TNHH Vard Vũng Tàu.
Khách hàng : Công ty TNHH Vard Vũng Tàu
 

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top