Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Cung cấp nhân lục, phương tiện, thiết bị và dịch vụ cầu cảng phục vụ bốc xếp, vận chuyển 7 kiện Buckle Trigger - 14.5m x 4m x 2.7m/ 37 Tấn/ kiện hàng từ bãi chế tạo xuống sà lan - Hợp đồng số: 19-2015/KD-HĐVC/DXp-ALPHA

Hợp đống số : 19-2015/KD-HĐVC/DXp-ALPHA
Phạm vi công việc : Cung cấp nhân lực, phương tiện, thiết bi và dịch vụ cầu
    cảng phục vụ bốc xếp, vận chuyển 7 kiện Buckle Trigger
    - 14.5m x 4m x 2.7m/ 37 Tấn/ kiện hàng từ bãi chế tạo xuống sà lan
Khách hàng : Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Miền Nam Alpha-ECC
  

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top