Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Cung cấp nhân lục, phương tiện, thiết bị và dịch vụ cầu cảng phục vụ bốc xếp, vận chuyển bồn HP Separator 95 tấn từ Cảng Đông Xuyên đến Tiền Hải - Thái Bình - Hợp đồng số: 11-2015/HĐVC/DXP-ALPHA

Hợp đống số : 11-2015/HĐVC/DXP-ALPHA
Phạm vi công việc : Cung cấp nhân lực, phương tiện, thiết bi và dịch vụ cầu cảng
    phục vụ bốc xếp, vận chuyển bồn HP Separator 95 tấn từ
    Cảng Đông Xuyên đến Tiền Hải-Thái Bình
Khách hàng : Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Miền Nam Alpha-ECC
 

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top