Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Cung cấp nhân lực, phương tiện, thiết bị và dịch vụ cầu cảng phục vụ vận chuyển, bốc xếp lô hàng Elevator nặng 348 tấn từ xe romooc xuống Tàu BMC BETA - 6,500 DWT tại Cảng Đông Xuyên. - Hợp đồng số: 28-2015/KD-HĐDV/ĐXP-ALPHA

Hợp đống số : 28-2015/KD-HĐDV/ĐXP-ALPHA
Phạm vi công việc : Cung cấp nhân lực, phương tiện, thiết bị và dịch vụ cầu cảng phục vụ
    vận chuyển, bốc xếp lô hàng Elevator nặng 348 tấn từ xe romooc
    xuống Tàu BMC BETA - 6,500 DWT tại Cảng Đông Xuyên.
Khách hàng : Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Miền Nam Alpha-ECC
 

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top