Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Cung cấp nhân lục, thiết bị phục vụ nâng hạ - Hợp đồng số: 21-2015/KD-HĐDV/DXP-VINATRAN

Hợp đống số : 21-2015/KD-HĐDV/DXP-VINATRAN
Phạm vi công việc : Cung cấp nhân lực, thiết bi phục vụ nâng hạ
Khách hàng : Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam
 

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top