Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Cung cấp phương tiện nhân lực, cầu cảng vận chuyển Open Drain Caisson từ bãi APEM tới cảng rau quả ,sang mạn tàu Jing Star (Tổng trọng lượng: 52 Tấn) - Hợp đồng số : DXP/2014-051

Hợp đồng số : DXP/2014-051
Phạm vi công việc : Cung cấp phương tiện nhân lực,cầu cảng vận chuyển Open Drain Caisson     từ bãi APEM  tới cảng rau quả ,sang mạn tàu Jing Star (Tổng trọng lượng: 52 Tấn)
Dự án/Nhà đầu tư : Huyndai Heavy Industry (HHI)
Khách hàng : APEM
       

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top