Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Hạ thủy Streamer winch lên salan (Tổng trọng lượng:560 Tấn) - Hợp đồng số: 10-2013/DXP-VINATRANS

 
Hợp đồng số : 10-2013/DXP-VINATRANS
Phạm vi công việc :  Hạ thủy  Streamer winch lên salan (Tổng trọng lượng:560 Tấn)
Khách hàng : Vina Trans
   

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top