Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Vận chuyển và hạ thủy 03 cấu kiện Dự án MWAJ - Hợp đồng số: 05/2011/HKT/DXP-ALPHA ECC

Hợp đồng số : 05/2011/HKT/DXP-ALPHA ECC
Phạm vi công việc : Vận chuyển và hạ thủy 3 cấu kiện (Tổng trọng lượng: 704 Tấn)
Arch Gutter: 11.938m x 7.855m x 2.2030m, trọng lượng 210 Tấn - Top Structure: 8,220m x 16,375m x 13,119m, trọng lượng 214 Tấn - Bottom structure: 10,000m x 9,180m x 21,900m, trọng lượng 280 Tấn
Dự án : MWAJ
Khách hàng : ALPHA ECC

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top