Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Vận chuyển và hạ thủy 4 cấu kiện Dự án Thăng Long Đông Đô Mid Water Arch & Gravity Base - Hợp đồng số: 01-2013/DXP-PMS

Hợp đồng số : 01-2013/DXP-PMS
Phạm vi công việc : Vận chuyển và hạ thủy 04 cấu kiện
  - Thăng Long Mid Water Arch 92,3 tấn - Thăng Long Gravity Base 288,1 tấn - Đông Đô Mid Water Arch 122,7 tấn - Đông Đô Gravity Base 469,4 tấn
Dự án : Thăng Long Đông Đô Mid Water Arch & Gravity Base
Khách hàng : PMS/PTSC

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top