Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Vận chuyển và hạ thủy cấu kiện 90 Tấn lên tàu dịch vụ Pacific Jumbo - Hợp đồng số: DXP/2014-001

Hợp đồng số : DXP/2014-001
Phạm vi công việc : Vận chuyển và hạ thủy cấu kiện 90 Tấn lên tàu dịch vụ Pacific Jumbo
  Thông số, kích thước tàu: - Chiều dài: 76 m - Chiều rộng: 16.8 m - Chiều cao mạn : 7.5 m - Mớn nước : 6.4 m - Tổng trọng lượng : 3017Ton - Quốc gia : Singapore
Khách hàng : APDS VIET NAM LIMITED/ PREMIER OIL VIETNAM OFFSHORE B.V

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top