Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Vận chuyển và hạ thủy Riser Guard (Tổng trọng lượng: 79 Tấn) - Hợp đồng số: DXP/2014-053

Hợp đồng số : DXP/2014-053
Phạm vi công việc : Vận chuyển và hạ thủy  Riser Guard  (Tổng trọng lượng: 79 Tấn)
Dự án/Nhà đầu tư :Well head Platform (SVNE) - Cuu long J.O.C
Khách hàng : ALPHA ECC

 

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top