Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Thông tin cảng

Thông tin cảng

1922 Lượt xem 9/21/2021

Thuộc Nhóm cảng biển số 5

 

Mã cảng VNDXC
Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan : 51BES06
Mã địa điểm xếp hàng : VNDXC
Mã địa điểm đích vận chuyển bảo thuế 51BES06
Tọa độ bến cảng                               : 10024’14”N 107006’17’’E
Điểm đón trả hoa tiêu                       : 10019’48”6N 107003’177’’E
Năng lực đón tàu                           : Tàu 10.000 DWT                    
Năng lực bốc Xếp                             : 5.000 tấn/ ngày
Chiều dài bến                                    : 300m
Chiều rộng bến                                  : Bến liền bờ
Tải trọng mặt sàn                              : 20T/m2
Cao độ mặt bến                                 : +5,4 m (Hệ cao độ Hòn Dấu)
Cao độ trước bến                              : -9,4 m (Hệ cao độ Hòn Dấu)
Độ sâu trước bến                            : -6,5 m (Tương đương độ cao thủy triều bằng 0)

Thông số bến cảng

 

Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển

 

 

 

Bạn có thể xem thêm
Top