Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÔNG XUYÊN

Địa chỉ: Đường số 12, KCN Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu
Email: info@dongxuyenport.com.vn
Website: www.dongxuyenport.com.vn hoặc www.dongxuyenport.com
Điện thoại:  (0254) 3613.761 - Fax: (0254) 3613.861
Hotline: Điều độ Cảng: 0966.840.088 - Mr.Huân  --- Kinh Doanh: 0962.609.966 - Mr.Phát

Top