Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Cung cấp dịch vụ tổ hợp, thử tải, Roll on, seafastening và lashing cẩu 600T + 250T trên sà lan biển OEI 02 phục vụ các dự án Điện gió nhà thầu Vestas Wind Technology PTE. LTD.

Hợp đồng số : 014-2021/KD-HDDV/DGC-ĐXP
Phạm vi công việc

: Cung cấp dịch vụ tổ hợp, thử tải, Roll-on, seafastening và lashing cẩu ​600T + 250T  trên sà lan biển OEI 02 phục vụ các dự án Điện gió nhà thầu Vestas Wind Technology PTE. LTD

Khách hàng : Vestas Wind Technology PTE. LTD

 

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top