Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Cung cấp dịch vụ tổ hợp, thử tải, seafastening và lashing cẩu 800T trên sà lan biển OEI phục vụ các dự án Điện gió của khách hàng Geodis/Vestas

Hợp đồng số : 021-2021/KD-HDDV/DXP-GEODIS
Phạm vi công việc

: Cung cấp dịch vụ tổ hợp, thử tải, seafastening và lashing cẩu 800T trên sà lan biển OEI phục vụ các dự án Điện gió của khách hàng Geodis/Vestas

Khách hàng : Công Ty TNHH Geodis Việt Nam 

 

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top