Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Cung cấp nhân lực, phương tiện, thiết bị và dịch vụ cầu cảng phục vụ bốc xếp 04 đường xích & neo vào bãi và tháo rã, vệ sinh, sơn, đăng kiểm ABS để lưu bãi tại Cảng Đông Xuyên

Hợp đồng số : 21-2017/KD-HĐDV/DXP-LHDIVING
Phạm vi công việc : Cung cấp nhân lực, phương tiện, thiết bị và dịch vụ cầu cảng phục vụ bốc xếp 04 đường xích (DxL= 76mm x 1447m) & neo (12T/ea) vào bãi và tháo rã, vệ sinh, sơn, đăng kiểm ABS để lưu bãi tại Cảng Đông Xuyên
Khách hàng : Japan Drilling Company LTD/ Lam Hong Diving.

 

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top