Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Cung cấp các dịch vụ hậu cần, cầu cảng phục vụ neo đậu, bảo trì bảo dưỡng Liftboat H1015. 2 - Hợp đồng số: DXP-Q-1014-037

Hợp đồng số : DXP-Q-1014-037
Phạm vi công việc : Cung cấp các dịch vụ hậu cần, cầu cảng phục vụ neo đậu,
    bảo trì bảo dưỡng Liftboat H1015.
Khách hàng : Saigon Offshore Fabrication  & Engineering Ltd
     

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top