Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Cung cấp dịch vụ thử tải 02 đòn gánh (Mức tải 154T/cái) bằng tổ hợp cẩu 180T và 275T bánh xích tại Cảng Đông Xuyên

Hợp đồng số DXP-Q-022-2021
Phạm vi công việc Cung cấp dịch vụ thử tải 02 đòn gánh (Mức tải 154T/cái) bằng tổ hợp cẩu 180T và 275T bánh xích tại Cảng Đông Xuyên
Khách hàng Công ty TNHH DV Chế tạo Quốc Anh

 

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top