Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Cung cấp dịch vụ tổ hợp, thử tải, roll on, seafastening và lashing cẩu 1,250T trên sà lan biển S05 phục vụ các dự án Điện gió thuộc Tập Đoàn Trung Nam (TNG)

Hợp đồng số : 010-2021/KD-HDDV/TN-DXP
Phạm vi công việc

: Cung cấp dịch vụ tổ hợp, thử tải, roll on, seafastening và lashing cẩu 1,250T trên sà lan biển S05 phục vụ các dự án Điện gió thuộc Tập Đoàn Trung Nam (TNG)

Khách hàng : Tập Đoàn Trung Nam (TNG)

 

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top