Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Cung cấp dịch vụ trọn gói: Hạ thủy tàu cao tốc 2 thân có chiều dài 94 mét - rộng 26 m - Tổng trọng lượng 1,780 Tấn

Hợp đồng số : 07-2020/KD-HDDV/AUSTAL-DXP
Phạm vi công việc

:- Cung cấp dịch vụ trọn gói: Hạ thủy tàu cao tốc 2 thân có chiều dài 94 mét/ rộng 26 m/ Tổng trọng lượng 1,780 Tấn bao gồm:

- Di chuyển tàu bằng SPMT từ xưởng chế tạo tới cầu cảng & xuống xà lan tại cảng Đông Xuyên

- Kéo xà lan & tàu từ cảng Đông Xuyên đến dock nổi tại Thành phố Hồ Chí Minh để hạ thủy tàu.

- Lai dắt tàu từ HCM ngược lại cảng DXP

Khách hàng : Austal Việt Nam

 

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top