Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Cung cấp dịch vụ vận chuyển, bốc xếp và chằng buộc 18 kiện Thermal Oxidizer (tổng 480 tấn) phục vụ dự án Barossa tại Cảng Đông Xuyên

Hợp đồng số : 017-2023/KD-HDDV/BOLLORE-DX 

Phạm vi công việc

: - Cung cấp dịch vụ vận chuyển, bốc xếp và chằng buộc 18 kiện Thermal Oxidizer (tổng 480 tấn) phục vụ dự án Barossa tại Cảng Đông Xuyên

- Cung cấp dịch vụ cầu cảng cho sà lan khách hàng tại Cảng Đông Xuyên

Khách hàng : CÔNG TY TNHH BOLLORÉ LOGISTICS VIỆT NAM
 

 

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top