Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Cung cấp nhân lực, phương tiện, thiết bị và dịch vụ cầu cảng phục vụ bốc xếp 03 cụm Máy biến áp - Tổng trọng lượng 393T (131T/ea) tại Cảng Đông Xuyên

Hợp đồng số : 01-2018/KD-HĐDV/DXP-VGT
Phạm vi công việc : Cung cấp nhân lực, phương tiện, thiết bị và dịch vụ cầu cảng phục vụ bốc xếp 03 cụm Máy biến áp - Tổng trọng lượng 393T (131T/ea) tại Cảng Đông Xuyên
Khách hàng : Vietnam Global Transport Corporation

 

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top