Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Cung cấp nhân lực, phương tiện, thiết bị và dịch vụ cầu cảng phục vụ bốc xếp 03 cụm Máy biến áp - Tổng trọng lượng 420T (140T/ea) tại Cảng Đông Xuyên

Hợp đồng số : DXP-Q-189-2020
Phạm vi công việc

: Cung cấp nhân lực, phương tiện, thiết bị và dịch vụ cầu cảng phục vụ bốc xếp 03 cụm Máy biến áp - Tổng trọng lượng 420T (140T/ea) tại Cảng Đông Xuyên

Khách hàng : Công ty CP Vận Tải Đa phương thức Vietranstimex

 

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top