Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Cung cấp nhân lực, phương tiện, thiết bị và dịch vụ cầu cảng phục vụ bốc xếp, chằng buộc và vận chuyển 02 kiện 3P Separator Skid (125T) và CFU (35T)

Hợp đồng : 15-2017/KD-HĐDV/DXP-ALPHA
Phạm vi công việc : Cung cấp nhân lực, phương tiện, thiết bị và dịch vụ cầu cảng phục vụ bốc xếp, chằng buộc 02 kiện 3P Separator Skid (125T) và CFU (35T) lên tàu Tân Cảng 63 tại DXP và vận chuyển đến Cảng PTSC
Khách hàng : Công Ty CP Xây Lắp Dầu Khí Miền Nam - AlphaECC

 

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top