Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Cung cấp nhân lực, phương tiện, thiết bị và dịch vụ cầu cảng phục vụ loadout Plem - tổng trọng lượng 175 Tấn - Sao Vang Dai Nguyet Gas Pipeline Project

                                                                       

Hợp đồng số : DXP-Q-027-2020
Phạm vi công việc

: - Cung cấp nhân lực, phương tiện, thiết bị và dịch vụ cầu cảng phục vụ loadout Plem - tổng trọng lượng 175 Tấn - Sao Vang Dai Nguyet Gas Pipeline Project

Khách hàng : AlphaECC/PTSC - Chủ đầu tư: PVGas

 

 

 

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top