Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Cung cấp phương tiện vận chuyển, dịch vụ cơ sở hạ tầng và cầu cảng phục vụ Dự án B.I.H tại Cảng Đông Xuyên

Hợp đồng số : DXP-Q-132-22 và DXP-Q-1993-22

Phạm vi công việc

: Cung cấp phương tiện vận chuyển, dịch vụ cơ sở hạ tầng và cầu cảng phục vụ Dự án B.I.H tại Cảng Đông Xuyên

(Module 1: 115 tấn, module 2: 121 tấn, module 3: 151 tấn)

Khách hàng : Alpha ECC
 

 

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top